Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Praca

Praca z pasją, czyli o zadowoleniu w IT

Słysząc o warunkach pracy w branży IT, nie dziwi trwający od kilku lat boom na przekwalifikowywanie się w tym kierunku. Na ile wysokie zadowolenie z pracy wśród informatyków jest prawdą? Od czego właściwie zależy? I czy tak subiektywne kwestie w ogóle da się zbadać?

Na podstawie raportów przeprowadzonych przez Bulldogjob, NoFluff Jobs oraz AudIT można wyciągnąć spójne wnioski. Faktycznie wielu specjalistów to spełnieni pasjonaci. Dlaczego tak jest i czego jeszcze można dowiedzieć się z ostatnich badań? 

 

Zadowolenie czy zaangażowanie?

Branża IT z zewnątrz wydaje się być rajem dla pracowników. Ale co to znaczy? Jak można skutecznie badać satysfakcję z życia zawodowego? 
Raport Bulldogjob dotyczący sytuacji sektoru IT powstał w oparciu o ankiety z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, matrycowymi oraz z wykorzystaniem skali. Z kolei AudIT wykorzystuje metodologię TRI*M, dzieląc pracowników na cztery grupy, kierując się ich zadowoleniem i zaangażowaniem.
Łatwo pomylić zadowolenie pracownika z jego zaangażowaniem, a w istocie te czynniki nie muszą iść w parze. Zadowolenie to nic innego jak samopoczucie w kontekście wykonywanej pracy. Według Edwina A. Locke’a, jest rezultatem realizowania w pracy wartości zgodnych z potrzebami i zależy od tego, na ile oczekiwania pokrywają się z rzeczywistością. Według raportu Bulldogjob, 65% ankietowanych oceniło swoje zadowolenie na 4 w skali 1-7. 
Zaangażowanie oznacza coś więcej: dodatkowe działania na rzecz firmy, lojalność, promowanie pracodawcy. Stąd według TRI*M można wyróżnić:

Jak jednak ocenić, na ile ktoś jest zaangażowany w wykonywane zajęcia? Jedną z metod jest ankieta opracowana przez Instytut Gallupa ze Stanów Zjednoczonych. Formularz składa się z dwunastu pytań dotyczących m.in. poczucia sensu i wartości pracy, jasności oczekiwań pracodawcy, dostępu do narzędzi i rozwoju, mierzenia efektywności. Instytut badał również czynniki, które zwiększają zaangażowanie. Jednym z nich jest… kultura feedbacku, czyli zwyczaj dawania informacji zwrotnej. A co z motywatorami? Wszechobecne benefity stały się już standardem - według raportu Hays, oferuje je aż 90% pracodawców. Okazuje się jednak, że aż 44% ankietowanych uznaje je za niedopasowane do swoich potrzeb. Jeśli chodzi o pożądane świadczenia pozapłacowe, to najbardziej ceniony jest elastyczny czas pracy. Dobre warunki finansowe to zastrzyk motywacji, która utrzymuje się tylko około trzy miesiące. Na długofalową motywację wpływają indywidualne czynniki, o które najlepiej pytać. Jedni będą potrzebowali słów uznania na forum, innym zależy na byciu docenionym podczas rozmowy w cztery oczy. 
Zauważalną tendencją jest też to, że im dłuższy staż pracy, tym mniej pracownikowi zależy na benefitach. Wówczas o wyborze miejsca pracy czy poczuciu satysfakcji z obecnej współpracy decydują mniej oczywiste czynniki takie jak wygląd biura. 

Kiedy pracownik odchodzi?

Według raportu Bulldogjob, specjaliści IT rzadko zmieniają pracę. Jedna trzecia badanych decyduje się na taką zmianę rzadziej niż co 5 lat. Pytani o to, co mogłoby ich zmotywować do szukania nowej posady, wskazują na pieniądze. Jeśli chodzi o czynnik, który najbardziej motywuje do pozostania w dotychczasowym miejscu, to przeważa pozytywna atmosfera w firmie. 

Work-life balance czy work-life integration?

Praca w IT wiąże się z określonym stylem życia. Mimo, iż obowiązki zobowiązują do spędzania godzin przy komputerze, ponad 70% osób zbadanych przez Bulldogjob w 2018 roku regularnie uprawia sport. Istotne jest także pielęgnowanie relacji: co najmniej raz w tygodniu specjaliści IT spotykają się z rodziną czy przyjaciółmi. Co ciekawe, życie prywatne przeplata się z zawodowym. W końcu w pracy najważniejsza jest atmosfera, a często także wyniesione z niej znajomości. W Programie™ kończy się na wspólnych wyjazdach, wakacjach i wyjściach na pizzę. 

 

58629864_2416913655015114_7447270457138479104_o.jpg


Work-life balance, czyli równoważenie dwóch odrębnych sfer życia, zostaje zastąpione przez work-life integration. Być może stąd chęć własnego decydowania o czasie pracy i wplatania obowiązków zawodowych między prywatne plany. Jak wskazuje Dan Schawbel, przykładem takiej płynności jest rozmawianie z przyjaciółmi przez komunikatory w godzinach pracy i odpowiadanie na służbowe e-maile po godzinach. Integracja sfery zawodowej z osobistą przejawia się też w tendencjach pracowników pokolenia Y do szukania takich miejsc pracy, które odpowiadają ich etycznym czy filozoficznym wartościom. 

 

czlowiek.png

Duma i satysfakcja

Być może wysokie zadowolenie pracowników IT wynika stąd, że… robią to, co ich interesuje. Zaraz za lepszymi zarobkami, do zmiany miejsca pracy zmotywowałaby ich możliwość rozwoju technicznego. To osoby żywo zainteresowane tematem. Aż 72% osób zbadanych przez NoFluffJobs napisało pierwszą linijkę kodu przed 16 r.ż. 
Praca w IT może przynieść wiele satysfakcji i stymulacji intelektualnej. Pracując w software house, jak Programa™, można spodziewać się różnorodnych projektów, a co za tym idzie - różnych wyzwań i wszechstronnego rozwoju. W firmie produktowej nie ma możliwości zmiany projektu, choć można czuć dumę z rosnącego dzieła, którego jest się częścią. Jedno jest pewne: ścieżka kariery programisty może prowadzić przez różne obszary i umożliwia dużą elastyczność w planowaniu kolejnych etapów.

Podsumowanie

Chociaż czynniki związane z motywacją i zaangażowaniem pracowników są kwestią indywidualną, warto starać się je badać. To od nich zależy, czy potencjalny pracownik wybierze dane miejsce pracy, a jeśli tak - czy będzie je polecał. Choć trudno tu o reguły, w branży IT liczy się głównie atmosfera, możliwość rozwoju oraz elastyczność umożliwiająca godzenie ról zawodowych z rodzinnymi. Satysfakcja pracowników przekłada się na jego efektywność, co tłumaczy rosnącą obecność happiness managerów dbających o dobre samopoczucie zespołów.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź źródła:

Jak pracuje polski programista? Z pasją i zadowoleniem. Wyniki Stack Overflow Annual Developer Survey

Raport z badania branży IT 2019

Raport z badania branży IT 2020

Dan Schawbel, Work-life integration - the new norm

Pięć najważniejszych rzeczy dla pracowników w Polsce poza pieniędzmi. Jedna jest kluczowa
[] []